best responsive website builder software

REFERENCIE

Uvádzame referencie podľa jednotlivých oblastí činnosti našej firmy.


EZS Elektrická zabezpečovacia  signalizácia

Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Vranov
ORFEX - herné stredisko bingo
Autosalón HUMMER Slovakia s.r.o, Košice
FELBERMAYR s.r.o., Košice
Cassovia Air a.s., Košice
Slovenské elektrárne a.s., rozvodňa Východ Košice
Slovenské elektrárne a.s., rozvodný závod Krompachy

UPJŠ Prírodovedecká fakulta, park Angelinum Košice
UPJŠ Prírodovedecká fakulta, Moyzesova Košice
DPMK Košice
Slovenské telekomunikácie – TKB Košice
HI – reklama, Košice
Datalink SW Europe, Košice
IDEA, obchodný dom Košice

Gymnázium Šrobárova, Košice
SOUD dopravné, Košice
ATEKO Slovakia s.r.o., Košice

.

Spoločná zdravotná poisťovňa, Košice

Rehabilitačné a doškoľovacie stredisko DOMAŠA – HOLČÍKOVCE
ECM Monitory s.r.o., Košice
DPMK Košice, predajňa lístkov, Rooseveltova ul.

MOTOR - CAR s.r.o., Košice, Mercedes – Benz
ŽSR Košice
Saleziánske mládežnícke stredisko, Košice

DORPLAST Košice

NKÚ SR - Expozitúra Najvýššieho kontrolného úradu, Košice
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Prešov
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Sobrance
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Stará Ľubovňa
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Trebišov - domček
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., jednateľstvo Kráľovský Chlmec
U.S. STEEL Košice s.r.o, Budova závodu predaj
U.S. STEEL Košice s.r.o, VS Holding
U.S. STEEL Košice s.r.o., VS Centrum, VS Šaca
U.S. STEEL Košice s.r.o., Investičný sklad
U.S. STEEL Košice s.r.o, MultiServ Slovensko s.r.o., Košice – briketáreň
U.S. STEEL Košice s.r.o, MultiServ Slovensko s.r.o., Košice – AB
U.S. STEEL Košice s.r.o, MultiServ Slovensko s.r.o., Košice – dielne
LUKOIL Košice, čerpacia stanica pohonných hmôt
LUKOIL Prešov, čerpacia stanica pohonných hmôt
LUKOIL Michalovce, čerpacia stanica pohonných hmôt
TECHNICKÁ INŠPEKCIA SR, pracovisko Košice
Východoslovenské stavebné hmoty a.s., Turňa n/B
BAŤA Košice
BAŤA Michalovce
U.S. STEEL, lekáreň FERRUM
U.S. STEEL SLAG SCRAP a.s., Košice
U.S. STEEL REFRACTORY Slovakia, s.r.o. Košice
Supermarket ALLES
MITSUBISHI MOTORS v.o.s- Iman & Hegyi, Košice
BENETTON Košice
ELEKTROVOD a.s., Košice
EUROPAPIER, pobočka Košice
KOPA s.r.o., Košice
C.I.- servis a.s., Košice
Štátna filharmónia, Košice
Obchodná akadémia, Košice
Evang. bohoslovecká fakulta Karlovej Univerzity, Praha
Husov bohoslovecký seminár Karlovej Univerzity, Praha
CARPANO Košice

Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Železnice Slovenskej republiky GR, Košice
BAKSCHOOL, súkromná jazyková škola, Košice
INPROMA s.r.o., Košice
Slovenská správa letísk, Košice
Prvá Česko – Slovenská poisťovňa Košice
IPLIKÁTOR, Košice
DUMAR, veľkosklad Košice
Farina, Hlavná ul. Košice
Miestne notárstvo, Moldava nad Bodvou
Miesny úrad Moldava nad Bodvou
SPEKTRON s.r.o., Moldava nad Bodvou
IZOLEX a.s., Košice
IMET s.r.o., Košice
GLORY s.r.o., čínsky veľkosklad, Košice
CALIFOR s.r.o., Košice
Obchodný dom BRANISKO - potraviny RENAKO s.r.o., Košice
Ústav výpočtovej techniky UPJŠ, Košice
INTERKONTAKT s.r.o., Čierna nad Tisou
KUEHNE + NAGEL s.r.o., Čierna nad Tisou
DOR - plast, Košice
ASKO s.r.o., Košice
Miestný úrad Košice – Barca
Obecný úrad Trsťany
Zlatníctvo RELUM, Košice
KOBRES s.r.o., Košice
GEOSPOL Košice
PASSAGE bar
ALES a.s., Košice
DPMK a.s., Košice
JUTY potraviny, Košice
H.S. TRAVEL SERVICES s.r.o., Košice
HELA – VAC s.r.o., Košice
KARTAGO Tours, Košice
V.O.Č Slovakia s.r.o., Košice
a ďalšie desiatky rodinných domov a bytov

EPS Elektrická požiarná signalizácia

U.S. STEEL, VS Holding Košice
U.S. STEEL, VS Centrum Košice

Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín
Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s., Košice

Slovak International Tabak, závod Spišská Belá
Slovenská televízia, štúdio Košice

Všeobecná úverová banka a.s., Košice
Ministerstvo vnútra SR, VOJ, Riaditeľstvo hraničnej polície, OHK oddelenie hraničnej kontroly Vyšné Nemecké
BAUMAX Košice I

Penzión Zlatý Dukát Košice
IDEA, obchodný dom Košice
OC MADARAS, Spišská Nová Ves

Ministerstvo vnútra SR, VOJ, Riaditeľstvo hraničnej polície, RHP Sobrance
Okresné veliteľstvo policajného zboru Košice – okolie
Glunz + Jensen Prešov
Baumax Prešov
Devín banka a.s., filiálka Prešov
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., odštepný závod Košice
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., pobočka Košice
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s, pobočka Vranov
Spoločná zdravotná poisťovňa, pobočka Košice
Slovenské elektrárne a.s., VE Ružín 2
Slovenské elektrárne a.s., VE Dobšina 1
Slovenské elektrárne a.s., VE Dobšina 2

Slovenské elektrárne a.s., VE Dobšina - AB
Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Poprad
Termostav - Mráz Košice
U.S. Steel Košice, VS Šaca
Slovenský plynárenský podnik, odštepný závod Poprad
Slovenský plynárenský podnik, opravovňa a ciachovňa plynomerov Spišská Belá
Ústav socialnej starostlivosti Batizovce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
Autosalón HUMMER Slovakia s.r.o., Košice
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Sv. Rodiny, Košice

CITIBANK ( Slovakia ) a.s., Košice
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s, pobočka Rožňava
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice
Okresné veliteľstvo policajného zboru Košice
Okresné veliteľstvo policajného zboru Rožňava
Slovenská správa letísk Košice
Ústav výpočtovej techniky UPJŠ Košice

Slovenské elektrárne a.s., VE Rakovec
Slovenské elektrárne a.s., VE Krompachy
Slovenské elektrárne a.s., VE Domaša
Slovenské elektrárne a.s., rozvodný závod Spišská Nová Ves
Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Hala špeciálnej techniky Rožňava
Kovostroj Dobšiná

UPJŠ Prírodovedecká fakulta, Moyzesova Košice

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice

.

PTV Video monitorovacie zariadenia

C.I.- servis a.s., Košice
Autosalón HUMMER Slovakia s.r.o., Košice
Obchodný dom HORIZONT
ARAL Košice, čerpacia stanica pohonných hmôt
UPJŠ Prírodovedecká fakulta, park Angelinum Košice

ŽSR Košice
VALEO Košice
MOTOR-CAR Košice
V.O.Č Slovakia s.r.o., Košice
IDEA, obchodný dom Košice

PER Požiarný a evakuačný rozhlas

IDEA, obchodný dom Košice

OC MADARAS, Spišská Nová Ves

SKV Systémy kontroly vstupu

U.S. STEEL, VS centrum Košice - systém CORBY
Slúžobné priestory letiska Košice - systém CORBY
Pracovisko ZOOL letiska Košice - systém CORBY
CASSOVIA Air Service a.s., letisko Košice - systém CORBY

UPJŠ Prírodovedecká fakulta, park Angelinum Košice
UPJŠ Prírodovedecká fakulta, Moyzesova Košice
Datalink SW Europe, Košice

Dajte o nás vedieť!

ADRESA  PREVÁDZKY
TKC  alarm s.r.o.
Vrabčia 10
040 01 Košice

KONTAKTY
Email: obsitos@tkcalarm.eu
Mobil: +421 908 521540  
Tel:      : +421 55/678 2251

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno: TKC alarm, s.r.o.
Sídlo: Nižný Čaj 73, 044 16
Prevádzka: Vrabčia 10, Košice
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9928/V

Štatutárni zástupcovia:
Andrej Obšitoš (mobil:0908 521 540)
IČO: 361 79 701
DIČ: 2020044565
IČ DPH: SK2020044565
Bankové spojenie: Sberbank Košice
Číslo účtu IBAN: SK19 3100 0000 0043 5011 4508Ďakujeme za vyplnenie formulára!