free html templates


Niečo o nás

Naša firma poskytuje služby v oblasti ochrany majetku a osôb v rôznych oblastiach a pre rôzne druhy udalostí už niekoľko rokov k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

Je schopná riešiť problematiku bezpečnosti, na základe požiadaviek zákazníka, od jednoduchých systémov po komplexné zabezpečenie v súlade
s platnými normami. Vždy predloží optimálne a správne riešenie problému na vysokej odbornej úrovni.

Ponúkame inštalácie,  odborné prehliadky, záručný a pozáručný servis,  zmluvný 24 hodinový servis.

Mobirise

EZS

Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy

Ako všetci vieme, kriminalita stále stúpa a je iba otázkou náhody, kedy sa aj Vy môžete stať obeťov nežiadanej návštevy u Vás doma alebo vo Vašej firme. Výberom vhodného zabezpečovacieho systému môžete škody v čo najväčšej miere znížiť. Úplne eliminovanie možno dosiahnúť iba odradením takéhoto návštevníka. To je možné dosiahnúť vhodnou voľbou zabezpečovacieho systému.

Prospekty na stiahnutie

Žiadne súbory na stiahnutie.

Mobirise

EPS

Elektrická požiarna signalizácia


Elektrická  požiarna signalizácia

Dnes sa stáva naliehavejším problémom ako doteraz minimalizácia rizika škôd vzniknutých požiarom. Ochrana životov a majetku je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.


Prospekty na stiahnutie

Žiadne súbory na stiahnutie.

Mobirise

DPS

Dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový a prístupový systém

Systémy pre riadenie prístupu a kontrolu dochádzky sú neustále zložitejšie a dovoľujú stále viac možností ako snímať a riadiť prístup alebo kontrolovať dochádzku ( kontaktné, bezkontaktné snímače a karty, snímače odtlačkov, ...) Vhodným výberom komponentov vieme dosiahnúť riešenie každého zadania.

Prospekty na stiahnutie

Žiadne súbory na stiahnutie.

Mobirise

PTV

Video monitorovacie systémy

Video monitorovacie systémy

Systémy na monitorovanie záujmového priestoru. Majte priestory Vášho záujmu pod stálou kontrolou. Doplnením kamerového systému o vhodný spôsob záznamu získate v prípade potreby 24 hodinový prehľad o dianí v týchto priestoroch.

Prospekty na stiahnutie

Žiadne súbory na stiahnutie.

Naši spokojný klientiDajte o nás vedieť!

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:
TKC alarm, s.r.o.
Sídlo: Ďurkov 394, 044 19
Prevádzka: Vrabčia 10, Košice
Právna forma: Spoločnosť
s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9928/V Štatutárni zástupcovia:
Andrej Obšitoš
(mobil:0908 521 540)

IČO: 361 79 701
DIČ: 2020044565
IČ DPH: SK2020044565
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK36 0200 0000 0043 6957 9057, SUBASKBX

Adresa prevádzky

TKC alarm s.r.o.
Vrabčia 10
040 01 Košice

Kontakt

Email: obsitos@tkcalarm.eu
Mobil: +421 908 521540